Elbilar är sämre för miljön

Elbilar är sämre för miljön?

Detta är ett påstående man ofta träffar på om det pratas omställning till elbil runt middagsbordet. De senaste åren har flera olika rapporter och slutsatser publicerats, vissa har tolkats kritiskt och utmålat elbilar som miljöbovar. Kritiken har främst varit delad i två olika teman – koldioxidutsläpp från batteri- och elproduktion samt arbetsvillkor vid brytning av kobolt och andra mineraler. 

Koldioxidutsläpp hos elbilar vs. fossilbilar 

När det gäller koldioxidutsläpp har vissa studier indikerat att de inte alls är lägre med en elbil än med en konventionell diesel- eller bensinbil. Man har pekat på att koldioxidutsläppen från tillverkningen av batterier ger elbilen en större koldioxidskuld som tar väldigt lång tid att tjäna in. Dessa studier har dock varit baserade på antaganden och jämförelser som inte varit rättvisa och i många fall utdaterade data. Till exempel har inte produktionen av bränslet till fossildrivna bilar tagits med i livscykelanalyserna och man har förutsatt att elbilarna går uteslutande på koleldad elektricitet.

Om elen som driver bilen kommer från förnybara källor är det såklart bättre än om den kommer från kolkraftverk. Men på grund av att elmotorerna är mycket effektivare än konventionella motorer kan det faktiskt vara så att elbilen är renare än fossilbilen även om elen kommer från kolkraftverk.

Men det är sant att en elbil idag börjar med en större klimatskuld i bagaget jämfört med en traditionell bil, på grund av produktionen av batteriet. Vi ska dock inte glömma att batterierna hela tiden blir bättre och tillverkningsprocesserna mer effektiva. Batterifabriker som Teslas Gigafactory och Northvolts nya etableringar kommer drivas uteslutande på el från förnybara källor och kommer ytterligare att minska utsläppen av växthusgaser relaterade till batteriproduktionen. Läs mer om Northvolts planer för produktionen av batterier här.

Nyare undersökningar visar att en liten elbil sparar ungefär 60-70 % av växthusgasutsläppen jämfört med motsvarande fossildriven bil och att det går relativt fort för elbilen att ta igen sin utsläppsskuld gentemot fossilbilen. 

Ett enkelt sätt att se hur mycket växthusgaser olika typer av bilar genererar under sin livstid är att använda sig av Carboncounter.com. Verktyget är utvecklat av de smarta människorna på MIT som har sammanställt en mängd olika källor i ett gränssnitt där du enkelt kan ändra olika parametrar för att se hur det påverkar olika bilars utsläpp över deras livscykler. 

Carboncounter.com är ett verktyg för att se och jämföra livscykelanalyser på utsläpp av växthusgaser och ägandekostnader hos olika typer av bilar.

Brytningen av kobolt och andra mineraler 

Brytningen av kobolt har med rätta uppmärksammats på grund av att gruvdriften av metallen i flera fall präglas av barnarbete och dåliga arbetsvillkor. Framförallt är det gruvorna i Kongo, som står för cirka 60 % av den globala produktionen, som varit i fokus och bland annat Aftonbladet har tagit upp detta. 

Kobolt används i flera olika tillverkningsprocesser och ungefär 40 % av den globala produktionen används till batteritillverkning, varav en fjärdedel till elbilsbatterier. Denna siffra kan förväntas öka i takt med att fler elbilar produceras. Samtidigt strävar flera biltillverkare efter att minimera mängden kobolt i sina batterier och att certifiera sina inköpskanaler för metallen. Världens ljus på frågan och tillverkarnas krav kan förhoppningsvis leda till att arbetsförhållandena i Kongo kan förbättras och bli godtagbara. 

Det finns fyndigheter av kobolt i både Skandinavien och övriga Europa och världen som ännu inte nyttjats. Med de krav för gruvdrift, miljö och arbetsvillkor som finns i utvecklade länder skulle koboltens mörka baksida kunna bli något ljusare om mineralen börjar brytas på dessa platser. Något som är ganska troligt om efterfrågan blir så mycket större som den väntas bli. 

Forskning bedrivs också för att få fram batterier utan den konfliktfyllda metallen Om, eller kanske när, den forskningen får ett genombrott kan elbilens samvete bli ännu renare.

Sammanfattning 

Elbilen är redan i dag ett bättre alternativ för människor och miljö men det finns goda möjligheter att göra den ännu bättre. Ett skifte till fossilfri elproduktion kommer att minska klimatavtrycket över tid samtidigt som batteriforskningen förhoppningsvis kan medverka till batterier utan konfliktmetaller.

Och när batterifabriken som planeras i Skellefteå är på plats (vars utsläpp kommer vara enormt mycket mindre än de utländska på grund av Sveriges tillgång till grön el) kommer elbilens klimatskuld vara betydligt lägre när den börjar rulla.

I ordets rätta bemärkelse finns det inga bilar som är bra för miljön då alla fordon lämnar ett klimatavtryck. Avtrycket är dock väsentligt mycket lägre från en elbil än vad det är från en bil med förbränningsmotor.