Det finns inte tillräckligt med ställen att ladda på än

Att infrastrukturen för laddning längs Sverige vägnät inte skulle vara på plats är ett vanligt argument mot att köpa elbil. Det är få som vet att det finns över 8 000 laddpunkter på drygt 1 000 laddstationer i Sverige. Och de blir fler hela tiden. Det kan jämföras med 3 000 bensinstationer. Du har med andra ord aldrig särskilt långt till nästa laddstation, lite beroende på var du är. En av anledningarna till att många som inte redan kör elbil inte är medvetna om att laddstationerna finns, kan vara bristen på vägskyltning. Idag finns det nämligen bara ett fåtal officiella vägskyltar som visar var du kan ladda.

Hur många laddstationer behövs egentligen?

I Sverige finns det idag drygt 8 000 laddpunkter på över 1 000 publika laddplatser där du kan ladda din elbil. Dessa finns längs med motorvägar, landsvägar, vid köpcentrum, trafiknutpunkter för kollektivtrafik t.ex tågstationer och flygplatser. Du hittar dem även i flera parkeringsgarage liksom hos vissa hotellkedjor. Statistik över hur laddinfrastrukturen ser ut finns på elbilsstatistik.se.

Det finns flera gratis internettjänster och appar som hjälper elbilister att hitta laddplatser. En av dem är laddinfra.se som är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur. I databasen finns information om publik laddinfrastruktur i Sverige. Med vår app Bee Charging hittar du enkelt till alla laddstationer i vårt publika laddnätverk. 

På laddplatserna finns både destinations- och snabbladdare. Enligt en rekommendation från Norsk elbilforening är riktlinjen 125 elbilar per snabbladdare. Idag finns det 30 000 rena elbilar i Sverige och drygt 800 snabbladdare vilket är mindre än 40 elbilar per snabbladdare. Det finns alltså redan fler laddstationer i vårt svenska laddnätverk än vad som behövs i dagsläget för att kunna möta behovet av laddning i framtiden.

Läs mer om Norsk elbilsforenings rekommendation

Brist på skyltning till elbilsladdning

Medan det finns gott om vägskyltar som upplyser om var du kan tanka fossila drivmedel är skyltningen till laddstationer för elbilar närmast obefintlig. Det största problemet med detta är inte att laddstationerna blir svåra att hitta, utan att den som funderar på att köpa elbil kan få uppfattningen om att infrastrukturen inte är på plats än. Men så är inte fallet, det finns nämligen massor av platser att ladda på längs vägen. Och fler laddstationer byggs varje dag.  

Så varför är inte vägskyltarna på plats? Processen för skyltning till laddstationer är i dagsläget både krånglig och dyr. Den som vill sätta upp en sådan skylt måste själv ansöka om det hos Trafikverket samt stå för kostnaderna för tillverkning och uppsättning. Hela ansvaret och arbetsbördan ligger alltså hos den enskilda aktören. För att synliggöra möjligheterna till laddning i trafiken behövs således en enklare lösning för vägskyltningen. SVT tar upp frågan om bristen på vägskyltning till laddning. 

Parkera och ladda

Forskning visar att ungefär 90 procent av den totala laddningen görs vid icke-publika d v s enskilda parkeringsplatser som hemma eller på jobbet. Publik laddning kan därför ses som ett komplement till den laddning du gör när bilen står parkerad under en längre tid. Eftersom din bil står parkerad 95% av tiden hemma eller på din arbetsplats, är det alltså här du laddar mest. Genom att ladda hemma under natten när bilen ändå står parkerad, kan du alltid börja dagen med fulladdade batterier och komplettera din laddning längs vägen. Energimyndigheten är nationell samordnare för laddinfrastruktur och tar upp information om publika och icke-publika laddstationer .

Ladda tryggt längs vägen redan idag

Avslutningsvis kan vi konstatera att utbyggnaden för laddinfrastrukturen än så länge ligger före omställningen av bilflottan. Den som står i valet att skaffa elbil kan känna sig trygg i vissheten om att det finns laddning inom räckhåll och att laddinsfrastrukturen växer i takt med att det kommer fler elbilar på marknaden. Självklart behövs det fortfarande satsningar på utbyggnaden av det publika laddnätverket. Det kommer vi och våra kollegor i branschen att verka för.