Det är mycket dyrare med elbil

För många är inköpspriset ett hinder på vägen för att välja elbil. Visst, inköpspriset har hittills varit högt på elbilar. Men istället för att stirra sig blind på den första prislappen borde alla räkna på vad en elbil kostar över tid jämfört med en ny bensin- eller dieselbil. Med skattereduktioner, minimala servicekostnader och betydligt lägre driftskostnader blir prisbilden en helt annan. Dessutom är det många nya elbilar i olika prisklasser på väg ut på marknaden. Man skulle kunna säga att det dyraste du kan göra nu är att köpa en sprillans ny dieselbil som inte kommer vara värd så mycket om sex-sju år.

Miljöbonus vid köp av elbil 

Inköpspriset för en elbil är idag högre än priset för en motsvarande diesel- eller bensindriven bil. Som privatperson kan du däremot få en bonus på maximalt 60 000 kronor när du köper en bil med koldioxidutsläpp mellan 0 – 60 gram per kilometer. Bonusen är 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. För företag finns en bonus som beräknas på mellanskillnaden mellan en icke klimatvänlig respektive en klimatvänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil som släpper ut mycket koldioxid en förhöjd fordonsskatt de första tre åren (Malus).  

Bonus Malus-systemet som infördes den 1 juli 2018 innebär alltså att miljöanpassade fordon med låga utsläpp premieras med en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Syftet är att bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och gynnar alltså den som väljer att ställa om till elbil. 

Läs mer om Bonus Malus-systemet.

Lägre driftskostnader 

Vad elbilen kostar att köra jämfört med en bensin- eller dieselbil är ytterligare ett starkt argument för att välja elbil. Det är betydligt billigare att ladda el än att tanka bensin- eller diesel. En elbil som primärt laddas hemma till ordinarie elpris kostar cirka 1,50–2,50 kr per mil jämfört med en genomsnittlig bensin- eller dieselbil som kostar runt 7–12 kr per mil. Genom att köra på el istället för bensin eller diesel, sparar du alltså i snitt runt åtta kronor per mil. Jämförelsen är baserad på aktuellt genomsnittligt bensin-, diesel- och elpris, samt bränsleförbrukningen per mil för ett antal fossil- och eldrivna bilar, källa Emobility

ICC skrev nyligen en artikel om hur det högre inköpspriset för elbilen tjänas in över tid vid jämförelse med fossilbilens driftskostnader.  

Billigare service och underhåll 

Det är inte bara drivmedelspriset som är betydligt billigare för en elbil utan även service och underhåll. Elbilar behöver generellt sett mindre service eftersom den innehåller färre rörliga delar vilket leder till lägre verkstadskostnader. Motorn och dess delar i bensin och dieselbilar utsätts för högt tryck, höga temperaturer och där bränsle antänds för att driva bilen framåt kan det bli stort slitage vilket innebär höga reparationskostnader.  

Elbilar innehåller däremot ett begränsat antal förslitningsdelar och utsätter inte sina delar för samma hårda slitage som andra typer av personbilar gör. Exempelvis har drivlinan i en elbil få rörliga delar jämfört med en bil med förbränningsmotor vilket innebär att behovet av reservdelar minskar. En elbil behöver inte heller ny olja vid service, inga oljefilter eller tändstift. Den har varken koppling, katalysator eller kamrem som behöver bytas. Detta innebär alltså att elbilen har betydligt lägre kostnader för både underhåll och service jämfört med en fossilbil.  

Teknikens värld har listat servicekostnaderna för de vanligaste elbilarna.   

Gynnsam prisutveckling  

Prisutvecklingen för elbilar kommer att påverkas av hur snabbt marknaden ställer om till fossilfritt och hur tillverkare av bilar och batterier kan dra fördel av stordriftsfördelar i produktionen. Elbilsbranschen är dock fortfarande relativt ny vilket påverkar efterfrågan.  

 I en ny prognos konstaterar elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle att elbilarna förväntas bli billigare än en bil med förbränningsmotor redan 2023 om Bonus Malus-systemet bibehålls. Efterfrågan kommer därmed att explodera. Idag är 2 procent av nybilsförsäjningen elbilar och prognosen för 2019 är en fördubbling av marknaden. Marknadsandelen förväntas att växa både för laddhybrider och elbilar och Power Circle menar att marknaden är näst intill helt elektrifierad 2026.

Klicka här för att ta del av Power Circles prognos.

Billigare med elbil 

Även om många ryggar tillbaka på grund av höga inköpspriser kan vi konstatera att elbilen är billigare att äga än en fossilbil. Slår Power Circles prognos in är elbilarna dessutom billigare att köpa än fossildrivna modeller redan om fyra år. Vill du göra en egen kalkyl för att beräkna vad en elbil kommer att kosta dig kan du använda Teslakalkylen