Det är krångligt och dyrt att ladda elbilen hemma

Det är många frågor och funderingar som kan behöva redas ut inför köpet av elbil, inte minst kring laddning hemma och vilka kostnader det innebär. Behövs verkligen en dedikerad laddbox eller räcker det med en laddkabel i vägguttaget för att ladda? Och hur funkar det om man bor i hyreslägenhet? Eftersom din bil står parkerad hemma eller på arbetet under cirka 90 % av dygnet är dessa utan tvekan de bästa laddplatserna. Förutom att det är smidigt att börja varje dag med en fulladdad bil finns det även pengar att spara. 

Varför laddbox? 

Visst går det att ladda bilen i ett vanligt vägguttag hemma men det är inte rekommenderat ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det finns risker med en okontrollerad laddning. Därför bör detta ses som en nödlösning när andra laddmöjligheter saknas. Vanliga vägguttag är nämligen inte anpassade för så hög belastning som elbilsladdning medför under en längre tid och överbelastningen kan i värsta fall leda till brand. Måste du ladda tillfälligt i ett vägguttag så bör laddeffekten ställas ner till 8–10 A för att undvika risk för värmeutveckling. Laddningen kommer även att ta längre tid vid låg effekt. Vill du kunna ladda säkert och snabbt hemma bör du istället välja en laddbox. 

Elsäkerhetsverket har genomtänkta riktlinjer för hur hemmaladdning bör göras och rekommenderar just en laddbox. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt och använda alla tre faserna i huset. För uppkopplade laddboxar finns möjlighet att exempelvis mäta exakt hur belastningen ser ut, styra laddningen till natten eller anpassa laddningen till en tid då elpriset är lågt. Vissa laddboxar kan även balansera laddningen mot husets övriga belastning och öppnar samtidigt upp för snabbare laddning. 

Power Circle, MRF (Motorbranschens Riksförbund) och Bil Sweden har tagit fram en informationsfilm i samarbete med Elsäkerhetsverket. Filmen tar upp vad du bör tänka på när man laddar hemma, vilka risker som finns och vilka fördelarna är med att använda en laddbox vid laddning. 

Välja och installera laddbox  

Det kan verka komplicerat med det stora utbudet av laddboxar, men det behöver inte vara så svårt att välja. Laddboxar finns med två olika kontakter, Typ 1 och Typ 2 där Typ 2 är europeisk standard och tillämpas av exempelvis Audi, BMW, Mercedes, Volvo och Volkswagen. EU´s rekommendation är att välja en laddbox med Typ 2-uttag och det är även denna som är berättigad till ladda-hemma-stödet från Naturvårdsverket som täcker halva investeringskostnaden för laddbox inklusive installation upp till 10 000 kr.    

Vilken effekt som behövs på laddboxen beror på vilken huvudsäkring som finns, samt på bilen. En 11kW laddbox använder 16 ampere i tre faser samtidigt, vilket passar både laddhybrid och ren elbil. Med en laddbox med typ 2-uttag på tre faser och 16 ampere får du således tillräcklig effekt för att ladda de flesta bilar över natten och uttaget ger dig flexibilitet med vilka bilar som kan laddas. Med en smart, uppkopplad laddbox mäts dessutom förbrukningen av el till bilen vilket kan vara bra när du ska göra din energideklaration eller redovisa kostnaderna för bränsle till din tjänstebil.  

Installation av en laddbox hemma innebär en ökad belastning på din elanläggning. Därför måste du säkerställa att din elanläggning är rustad för denna. Laddboxen ska alltid installeras av en behörig elinstallatör eftersom det är en fast installation. På elsäkerhetsverkets hemsida finns tjänsten Kolla elföretaget där du kan kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns registrerat. Under installationen ska du få en kontroll av att det finns rätt förutsättningar för att laddningen fungerar optimalt, eller om något behöver anpassas.  

Ladda hemma i hyres- eller bostadsrätt 

Det är ett faktum att det fortfarande är enklare att installera hemmaladdning om du bor i eget hus än i hyres- eller bostadsrätt men det är absolut inte omöjligt. Även om många fastighetsägare har sett den ökande trenden av elbilar och laddhybrider och installerar laddning på fastighetens parkeringar, finns det fortfarande många som tvekar inför att göra investeringen. Det blir dock enklare för varje år som går att ha diskussionen med föreningen eller hyresvärden om att installera laddplatser för elbilar och de börjar även bli självklara vid nybyggen och efterfrågas av allt fler i äldre fastigheter. 

Projektet ”Fixa laddplats” som är finansierat av Klimatklivet genom Naturvårdsverket, Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen guidar och underlättar för fastighetsägare att installera laddplats. Det finns även investeringsstöd att söka för fastighetsägare liknande ladda-hemma-stödet, för att stötta omställningen. 

Vad kostar det att ladda elbilen hemma?  

Kostnaden för att installera en laddbox för säker laddning hemma är relativt liten med tanke på att du köper en elbil för flera hundratusen kronor. Den accelererande utvecklingen inom elbilsmarknaden och det faktum att allt fler tar steget mot att välja elbil gör att det inom en snar framtid borde vara en lika stor självklarhet med elbilsladdning till bostaden som det är med internetuppkoppling idag. Detta innebär att installation av en laddbox hemma även kan leda till en värdeökning av bostaden. 

Priset för en laddbox ligger på cirka 5 000-14 000 kronor och beror på vilken typ av laddbox du väljer. Även en installationskostnad på 2 000-10 000 kronor tillkommer som varierar beroende på var laddboxen ska placeras, närheten till el och hur elsystemet ser ut i ditt hus. Hos Naturvårdsverket kan du ansöka om ladda-hemma-stödet, ett bidrag som täcker halva investeringskostnaden för laddbox inklusive installation upp till 10 000 kr. Ett annat alternativ är att nyttja ROT-avdraget. Då kan du få avdrag för 50 % av arbetskostnaden (ej laddboxen).  

Kostnaden för att ladda hemma varierar beroende på hur stor kapacitet bilens batteri har och styrs även av ditt elavtal. Ett riktvärde är att multiplicera batterikapaciteten (kWh) med kostnaden för el. Vill du jämföra kostnaden per mil, delar du kostnaden för att ladda med bilens beräknade räckvidd. Ett test av Vi Bilägare i början av 2019 visade att elen för de två testbilarna (Nissan Leaf och VW Golf) kostade 2,14 respektive 2,91 kronor/mil vilket är avsevärt lägre än motsvarande kostnad för en bensin- eller dieselbil. Enligt en artikel av Wästgöta Finans som går igenom milkostnaden för elbilar versus bensin- och dieselbilar kostar en dieselbil ungefär 11,4 kr per mil medan en elbil endast kostar 2,6 kr per mil.